Hala sportowa w Janikowie

Typ obiektu – hala sportowa w Janikowie

Potrzeba klienta – zapewnienie ogrzewania i wentylacji w obiekcie. Klientowi zależało na oszczędnym, kompleksowym i prostym w obsłudze systemie. Ze względu na odbywające się zajęcia w hali, montaż urządzeń musiał być mało uciążliwy.

Zastosowane urządzenia – w obiekcie zamontowano 3 jednostki wentylacyjne z odzyskiem ciepła
OXeN X2-N-1.2-V (wydajność 3x1200m3/h = 3600 m3/h) automatyka T-box.

Opis instalacji i powody wyboru – w hali zdecydowano się na montaż jednostek grzewczo-wentylacyjnych OXeN ponieważ jest to jedyne urządzenie na rynku, które zapewnia ogrzewanie, wentylację i odzysk ciepła. Jest kompleksowym rozwiązaniem gotowym do pracy od zaraz. Do jego prawidłowego działania nie ma potrzeby stosowania wentylatorów dachowych wywiewnych, dzięki temu nie trzeba było wykonywać kosztownych obróbek blacharskich na nowo wyremontowanym i ocieplonym dachu. Takie rozwiązanie wpływa na niższe koszty inwestycyjne w stosunku do central wentylacyjnych z odzyskiem. Każde urządzenie – OXeN zapewnia zarówno nawiew jaki wywiew powietrza z pomieszczenia poprzez zintegrowaną czerpnio‑ wyrzutnię zamontowaną na ścianie. Oszczędność systemu polega na odzysku energii z powietrza wentylacyjnego powodując mniejszy pobór mocy grzewczej. Również automatyka obniża koszta eksploatacyjne. Dotykowy panel sterujący (T-box), który daje możliwość wyboru pracy
w trybie auto dostosowując automatycznie wydajność  urządzenia w zależność od warunków panujących w hali. Dzięki czujce rozdzielającej sygnał pracy sterowników możliwe było umieszczenie panelów sterujących w pomieszczeniach technicznych niedostępnych dla osób niepowołanych (dzieci).


Multimedia

Używasz przeglądarki Internet Explorer w wersji 9.0 lub starszej. Do poprawnego przeglądania naszej strony internetowej zalecana jest najnowsza wersja tej przeglądarki, którą możesz pobrać tutaj.
Facebook YouTube Strefa projektanta Blog