Regulamin zwrotów

Warunki:

 1. Zwrot towaru poprzedzony powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Regionalnego Kierownika Sprzedaży firmy Flowair.
 2. Zgłoszenie zwrotu towaru odbywa się tylko i wyłącznie za pośrednictwem formularza zwrotu dostępnego na stronie www.flowair.pl
 3. Po wysłaniu formularza zwrotu firma Flowair Głogowski i Brzeziński SP.J w ciągu 5 dni roboczych skontaktuje się z klientem w celu poinformowania o decyzji dotyczącej akceptacji formularza, oraz w celu przekazania adresu magazynu, na który powinien zostać odesłany zwracany towar.
 4. Zwrotom podlega tylko i wyłącznie towar spełniający warunki:
  • Zwracany towar nie był używany i nie nosi żadnych śladów użytkowania
  • Zwracany towar zapakowany jest w oryginalne i niezniszczone opakowanie. (np. paleta euro)
  • Zwracany może być tylko towar zawarty w standardowym w cenniku Sprzedawcy, towar wykonywany na specjalne życzenie klienta nie podlega zwrotowi.
  • Zwracany może być tylko towar zakupiony w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu.
  *Nie dotyczy podmiotów dla których warunki są ustalone osobną umową
 5. Zwrot towaru spełniający warunki określone w pkt.4 dokonany może być  na podstawie dokumentu zakupu tj. faktury VAT wystawionej przez firmę Flowair Głogowski i Brzeziński SP.J – skan dołączony być powinien do formularza.
 6. Wszelkie koszty związane ze zwrotem pokrywa zwracający.
 7. Towar zwracany do firmy Flowair Głogowski i Brzeziński SP.J musi być przesłany wraz z nadanym numerem zwrotu (numer nadawany jest automatycznie po wypełnieniu formularza na stronie www.flowair.pl)
 8. Czas rozpatrzenia wniosku o akceptacje zwrotu Wynosi  10 dni roboczych od momentu dostarczenia zwracanego towaru na odpowiedni magazyn.
 9. W przypadku uszkodzeń towaru lub śladów użytkowania klient zwracający towar  Zobowiązuje się pokryć koszty przywrócenia do stanu fabrycznego, tj. do stanu takiego w jakim znajdują się produkty oferowane do sprzedaży. Za wykonane czynności zostanie wystawiona faktura.
 10. W przypadku odmowy przyjęcia towaru przez firmę Flowair Głogowski i Brzeziński SP.J.   ( gdyż zwracany towar nie spełnia warunków określonych w pun. 4), klient zobowiązany jest odebrać towar w ciągu 10 dni roboczych na swój koszt, lub zobowiązuje się do zwrotu kosztów odesłania towaru w terminie 3 dni od daty wystawienia faktury, którą firma Flowair Głogowski i Brzeziński SP.J.  obciąża klienta w wysokości: paczka do 30kg 40zł plus podatek VAT paleta 140zł plus podatek VAT.
 11. Firma Flowair Głogowski i Brzeziński SP.J. zastrzega sobie prawo do odrzucenia zwrotu bez podania przyczyny.
 12. Zwrot towaru nastąpi według cen, po których towar został zakupiony przez Zwracającego, w formie faktury – korekty, wystawionej przez firmę Flowair. Faktura korekta wystawiona zostanie w ciągu 5dni roboczych od daty akceptacji przez firmę Flowair Głogowski i Brzeziński SP.J.
 13. Firma Flowair Głogowski i Brzeziński SP.J.  zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta dodatkowymi kosztami manipulacyjnymi w szczególnych przypadkach zwrotu.
Używasz przeglądarki Internet Explorer w wersji 9.0 lub starszej. Do poprawnego przeglądania naszej strony internetowej zalecana jest najnowsza wersja tej przeglądarki, którą możesz pobrać tutaj.
Facebook YouTube Strefa projektanta Blog