Oglądasz tekstową wersję strony Flowair.
Aby obejrzeć ją w pełnej wersji, pobierz plug-in Flash.
Jesteś w: Strona głównaFAQNagrzewnice wodne

Nagrzewnice wodne


1. Czy nagrzewnice LEO nadają się również do chłodzenia?

Tak, nagrzewnice LEO FB 15/25/45/65 można wykorzystywać do chłodzenia powietrza. Posiadają one możliwości zastosowania dodatkowego akcesorium jakim jest TACKA FB, która pozwala na kontrolowane odprowadzenie skroplin tworzących się na wymienniku ciepła. Należy również pamiętać o tym, że w przypadku stosowania nagrzewnic do chłodzenia może nastąpić zjawisko porywania kropel z wymiennika. Aby temu zapobiec należy zredukować prędkość wentylatora.


2. Czy nagrzewnice wodne mogą współpracować z pompami ciepła?

Wszystkie nagrzewnice wodne LEO mogą współpracować z pompami ciepła. Jednak ze względu na niskie parametry czynnika grzewczego jaki uzyskiwany jest z pomp ciepła zaleca się zastosowanie nagrzewnic o wysokich mocach nominalnych, np.: LEO FB 65, LEO FB 95 czy LEO FL 50.


3. Jakie i w których typach obiektów najlepiej stosować nagrzewnice wodne?

Podstawowym czynnikiem decydującym o wyborze nagrzewnicy LEO powinno być zapotrzebowanie mocy grzewczej. Jeżeli jest już ona wyznaczona możemy rozważać kolejne aspekty. Niejednokrotnie najważniejszym czynnikiem podczas wyboru urządzeń jest ekonomiczność inwestycji. W przypadku małych pomieszczeń gdzie do ogrzania wystarczy zastosowanie 1 lub 2 urządzeń korzystniejsze będzie zastosowanie nagrzewnic typu S. Gdy obiekt wymaga zastosowania większej ilości jednostek grzewczych bardziej korzystny może okazać się wybór nagrzewnic z systemem M. Ich koszt jednostkowy jest nieco większy niż nagrzewnic typu S. Jednak ze względu na możliwość sterowania aż do 10 jednostek za pomocą jednego sterownika całkowity koszt inwestycyjny może okazać się dużo niższy. Ponad to urządzenia typu M zapewniają większy komfort podczas użytkowania ze względu na dokładniejsze utrzymanie temperatury w pomieszczeniu na zadanym poziomie i cichszą pracę.

Wyboru nagrzewnicy LEO można dokonać również ze względu na przeznaczenie obiektu. W budynkach o podwyższonych walorach estetycznych najlepiej zastosować aparaty LEO FL lub LEO FS o nowoczesnym wyglądzie. W obiektach gdzie występuje wysoka wilgotność, intensywne zapylenie powietrza i środowisko korozyjne najlepiej sprawdza się nagrzewnica LEO AGRO , która wyposażona jest w wentylator o IP 65 i epoksydowany wymiennik ciepła. W przypadku pomieszczeń zagrożonych wybuchem można zastosować aparat LEO EX z wentylatorem w wykonaniu przeciwwybuchowym. Do obiektów przemysłu spożywczego najodpowiedniejsze będzie LEO INOX, którego obudowa wykonana jest z blachy nierdzewnej.

Bardzo częstym wymogiem jest również, by w pomieszczeniu zapewniona była wentylacja. Wówczas idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie nagrzewnicy z komorą mieszania: LEO KMFB lub LEO KMFS.


4. Do maksymalnie jakiej temperatury może pracować urządzenie?

Dla wszystkich nagrzewnic z rodziny LEO FB (z wyjątkiem FB 15), LEO AGRO, LEO INOX, LEO EX maksymalna temperatura czynnika grzewczego wynosi 130ºC. Nagrzewnice LEO FB 15, Leo FS i LEO FL mogą być zasilane czynnikiem o maksymalnej temperaturze 95ºC. Maksymalna temperatura w pomieszczeniu, w którym pracują nagrzewnice wynosi:

  • 60ºC - nagrzewnice LEO FL, LEO FB(z wyjątkiem FB 15), LEO INOX, LEO ELM
  • 50ºC - nagrzewnice LEO FB 15, LEO FS
  • 40ºC - nagrzewnice LEO AGRO, LEO EX

5. Czy to prawda, że urządzenia można instalować w różnych pozycjach?

Tak, urządzenia mogą pracować w pozycji pionowej, poziomej i pod dowolnym kątem. Wyjątek stanowi nagrzewnica LEO FS, która ze względu na zintegrowaną konsolę, może być montowana tylko do ścian pionowych.

W celu zamontowania nagrzewnic LEO FB najlepiej jest zastosować zaprojektowaną do tego celu "konsolę montażową 3D". Umożliwia ona zawieszenie urządzenia na przegrodach pionowych jak i poziomych obiektu, a także na wąskich słupach i filarach. Dzięki niej istnieje możliwość zawieszenia urządzenia pionowo, poziomo, pod kątem 30º lub 45º do przegrody.

Do zamontowania nagrzewnic LEO FL służy "obrotowa konsola montażowa", która zapewnia jej łatwy i estetyczny montaż. Umożliwia ona zawieszenie aparatu równolegle lub pod kątem 45º do przegrody oraz obrót urządzenia wokół miejsc łączenia konsoli z urządzeniem.

Wszystkie nagrzewnice wodne mogą również pracować poziomo z wylotem skierowanym w dół pomieszczenia. W celu regulacji kierunku nawiewanego powietrza we wszystkich nagrzewnicach LEO zastosowano regulowane łopatki.


6. Czy to prawda, że LEO FS zakrywa całą instalację?

Tak, obudowa LEO FS wykonana została z antystatycznego tworzywa sztucznego ABS, która w całości zakrywa instalację przyłączeniową.


7. Czy to prawda, że konsola montażowa jest częścią nagrzewnicy LEO FS?

Tak, konsola montażowa stanowi główny szkielet nagrzewnicy i umożliwia jednocześnie jej montaż do ściany bez konieczności stosowania dodatkowych elementów.


8. Czym różni się wentylator EC zastosowany w LEO FS od innych?

W nagrzewnicy LEO FS M a także LEO FB 15 M zastosowano wentylator z silnikiem elektronicznie komutowanym. Dzięki zastąpieniu komutatora układem elektronicznym, wyeliminowaniu poślizgu oraz zmniejszeniu strat związanych z konstrukcją wentylatora jego sprawność sięga aż 95%. Dzięki temu maksymalny pobór mocy elektrycznej urządzenia nie przekracza 60W. Ponad to wentylator posiada wbudowany regulator obrotów, zatem możliwa jest płynna zmiana jego wydajności w zakresie 0-100%. Zastosowanie do sterowania pracą wentylatora SYSTEMU M przynosi użytkownikowi dodatkowe korzyści: oszczędności, większy komfort pracy, dokładniejsze utrzymanie zadanej temperatury.


9. Czy można dokupić akcesoria kierujące powietrze mocniej na boki?

W przypadku nagrzewnic LEO FB oraz LEO FS zamontowanych do przegród pionowych nie ma potrzeby montowania dodatkowych elementów. Aby kierować na boki nawiewane powietrze wystarczy zamontować kierownice powietrza pionowo w oknie nagrzewnicy. Gdy nagrzewnice montowane są podstropowo w niskich pomieszczeniach idealnym rozwiązaniem będzie zastosowanie nawiewnika 4-stronnego.


10. Czy to prawda, że konsola nagrzewnic FL pozwala na obrót urządzenia?

Tak, konsola montażowa do LEO FL zapewnia łatwy i estetyczny montaż nagrzewnic oraz umożliwia obrót urządzenia wokół miejsc łączenia konsoli z urządzeniem. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie gdy zależy nam na zmianie kierunku nawiewanego powietrza. Jednak należy pamiętać o tym być zastosować elastyczne połączenia instalacji z nagrzewnicą.


11. Dlaczego warto stosować LEO AGRO w kurnikach, winiarniach itp i czym ono różni od innych dostępnych urządzeń?

W obiektach gdzie występuje wysoka wilgotność, intensywne zapylenie powietrza, środowisko korozyjne najlepiej sprawdza się nagrzewnica LEO AGRO. Urządzenie posiada wiele rozwiązań konstrukcyjnych, które zwiększają jego bezpieczeństwo pracy i chronią przed przedwczesnym zniszczeniem. Posiada wentylator o wysokim stopniu ochrony IP66 z łopatkami z tworzywa sztucznego w celu zminimalizowania ryzyka powstania korozji. W LEO AGRO zastosowano epoksydowany wymiennik ciepła, który ma podwyższoną odporność na działanie amoniaku. Zwiększona odległość między lamelami ogranicza zapychanie wymiennika przez zanieczyszczenia. Zastosowane lamele mają większą grubość przez co znacznie wzrosła ich sztywność. Takie rozwiązanie umożliwia czyszczenie urządzenia sprężonym powietrzem lub wodą pod ciśnieniem bez obawy uszkodzenia wymiennika. Tylna płyta, do której przykręcony jest wentylator, mocowana jest do urządzenia nakrętkami-motylkami. Dzięki nim można w łatwy i szybki sposób zdemontować wentylator bez dodatkowych narzędzi. W dolnej części obudowy usytuowano korek spustowy, który umożliwia usunięcie wody po czyszczeniu urządzenia.


12. Czy do nagrzewnic wodnych można przyłączyć kanał wentylacyjny?

Tak, należy jednak pamiętać, że w nagrzewnicach zastosowano wentylatory osiowe, które charakteryzują się niskim, w porównaniu z wentylatorami promieniowymi, sprężem dyspozycyjnym. Dlatego należy unikać długich, a w szczególności łamanych kanałów, gdyż spowodują one znaczne spadki wydajności urządzenia. Ponad to należy pamiętać, że doprowadzenie do urządzenia powietrza zewnętrznego w okresie zimowym grozi zamarznięciem wymiennika ciepła. Należy więc stosować zabezpieczające systemy automatyki i jako czynnik grzewczy roztwory glikolu.

Do nagrzewnic LEO FB 25/45/65 dostępna jest komora mieszania, która zapewnia dostarczenie do obiektu niezbędnej ilości świeżego powietrza wraz z jego ogrzaniem. Dostępny jest również kompletny zestaw automatyki, który zapewnia sterowanie komory oraz zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe.


13. Jaki jest zakres temperatury pracy nagrzewnic wodnych?

Wodne nagrzewnice powietrza LEO przeznaczone są do pracy wewnątrz pomieszczeń o maksymalnej temperaturze powietrza:

  • 60ºC - nagrzewnice LEO FL, LEO FB(z wyjątkiem FB 15), LEO INOX, LEO EL
  • 50ºC - nagrzewnice LEO FB 15, LEO FS
  • 40ºC - nagrzewnice LEO AGRO, LEO EX

14. Czy można stosować glikol jako czynnik grzewczy i jak wpływa na pracę?

W nagrzewnicach wodnych można stosować roztwory glikolu etylenowego i propylenowego. Dodatek glikolu powoduje obniżenie nominalnej mocy grzewczej urządzenia w zależności od rodzaju zastosowanego glikolu i jego udziału w roztworze.


15. Czy nagrzewnica LEO może służyć do wentylacji pomieszczeń?

Do nagrzewnic LEO FB 25/45/65 dostępna jest komora mieszania, która zapewnia dostarczenie do obiektu niezbędnej ilości świeżego powietrza wraz z jego ogrzaniem. Dostępny jest również kompletny zestaw automatyki, który zapewnia sterowanie komory oraz zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe.


16. Czy nagrzewnica LEO EL może być montowana w strefie EX?

Nie, nagrzewnica LEO EL nie posiada certyfikatu ATEX świadczącego o bezpiecznym jej stosowaniu w strefach zagrożonych wybuchem.


17. Jak zwiększyć zasięg urządzenia?

W celu zwiększenia zasięgu urządzeń LEO FB 25/45/65/95 należy zastosować konfuzor. Powoduje on zwiększenie prędkości strugi powietrza, co skutkuje szybszym dostarczeniem ciepła do niższych stref pomieszczenia.


18. Czy można zamontować nagrzewnicę tak aby miała króćce z prawej strony?

Tak, nagrzewnicę można zamontować tak by króćce były z prawej strony urządzenia. W takim wypadku należy również obrócić o 180° zamocowane na sprężynkach kierownice powietrza. W przypadku zmiany usytuowania króćców zalecane jest również zachowanie tego samego sposobu podłączenia, czyli przy zmianie na położenie lewe, zasilanie do górnego, a powrót do dolnego króćca.


19. Dlaczego warto wybrać nagrzewnicę z wymiennikiem 2-rzędowym?
Ogrzewanie nadmuchowe szeroko stosowane do ogrzewania budynków wielkokubaturowych coraz częściej stosowane jest w także w mniejszych obiektach. Oczywiście ze względu na zdecydowanie mniejsze zapotrzebowanie na ciepło dobiera się urządzenia o zmniejszonej mocy grzewczej. Na rynku najczęściej spotyka się dwa rodzaje nagrzewnic: 
- nagrzewnice z 2-rzędowym wymiennikiem ciepła o zmniejszonych wymiarach i wydajności wentylatora (o mocy ok. 17 kW), 
- nagrzewnice o standardowej wielkości z 1-rzędowym wymiennikiem ciepła (o mocy 25 - 30 kW).