Regulamin zwrotów

Warunki:

 1. Zgłoszenie zwrotu towaru odbywa się tylko i wyłącznie za pośrednictwem formularza zwrotu dostępnego na stronie www.flowair.pl
 2. Po wysłaniu formularza zwrotu firma Flowair Głogowski i Brzeziński Sp. J. w ciągu 5 dni roboczych skontaktuje się z klientem w celu poinformowania o decyzji dotyczącej akceptacji formularza oraz w celu przekazania adresu magazynu, na który powinien zostać odesłany zwracany towar.
 3. Zwrotom podlega tylko i wyłącznie towar spełniający warunki*:
  • Zwracany towar nie był używany i nie nosi żadnych śladów użytkowania.
  • Zwracany towar zapakowany jest w oryginalne i niezniszczone opakowanie (np. paleta euro).
  • Zwracany może być tylko towar zawarty w standardowym cenniku Sprzedawcy. Towar wykonywany na specjalne życzenie klienta nie podlega zwrotowi.
  • Zwracany może być tylko towar zakupiony w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu.

*Nie dotyczy podmiotów, dla których warunki są ustalone osobną umową

 1. Zwrot towaru spełniający warunki określone w pkt.3 dokonany może być na podstawie dokumentu zakupu tj. faktury VAT wystawionej przez firmę Flowair Głogowski i Brzeziński SP.J – skan powinien być dołączony do formularza.
 2. Wszelkie koszty związane ze zwrotem pokrywa zwracający.
 3. Zwracający zobowiązuje się do zapłaty 5% wartości katalogowej zawracanego towaru, nie mniej niż 100 zł plus podatek VAT. W ciągu 5 dni od momentu dostarczenia zwrotu, zostanie wystawiona faktura VAT.
 4. Towar zwracany do firmy Flowair Głogowski i Brzeziński Sp. J. musi być przesłany wraz z nadanym numerem zwrotu (numer nadawany jest automatycznie po wypełnieniu formularza na stronie www.flowair.pl)
 5. Czas rozpatrzenia zwrotu wynosi 10 dni roboczych od momentu dostarczenia zwracanego towaru na odpowiedni magazyn.
 6. W przypadku odmowy przyjęcia towaru przez firmę Flowair Głogowski i Brzeziński SP.J. (gdyż zwracany towar nie spełnia warunków określonych w pkt. 4), klient zobowiązany jest odebrać towar w ciągu 10 dni roboczych na swój koszt lub zobowiązuje się do zwrotu kosztów odesłania towaru w terminie 3 dni od daty wystawienia faktury, którą firma Flowair Głogowski i Brzeziński SP.J. obciąża klienta w wysokości: paczka do 30kg - 40zł plus podatek VAT; paleta - 150zł plus podatek VAT.
 7. Firma Flowair Głogowski i Brzeziński SP.J. zastrzega sobie prawo do odrzucenia zwrotu bez podania przyczyny.
 8. Zwrot pieniędzy nastąpi według cen, po których towar został zakupiony przez Zwracającego, w formie faktury – korekty, wystawionej przez firmę Flowair. Faktura korekta wystawiona zostanie w ciągu 5dni roboczych od daty akceptacji zwrotu przez firmę Flowair Głogowski i Brzeziński SP.J.
 9. Firma Flowair Głogowski i Brzeziński SP.J.  zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta dodatkowymi kosztami manipulacyjnymi w szczególnych przypadkach zwrotu.
Używasz przeglądarki Internet Explorer w wersji 9.0 lub starszej. Do poprawnego przeglądania naszej strony internetowej zalecana jest najnowsza wersja tej przeglądarki, którą możesz pobrać tutaj.
Facebook LinkedIn sticker YouTube Strefa projektanta Blog