Wróć

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko*:
Charakter firmy
Adres korespondencyjny firmy
Prośba o materiały
PROWADZONE INWESTYCJE / PROJEKTY / UWAGI
ZGODA RODO – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w powyższym formularzu i/lub na załączonej wizytówce, w celu: Tak Nie
przygotowania i przesłania indywidualnie dopasowanego zestawu dokumentacji pod wskazany adres poczty elektroniczne
zainicjowania kontaktu o charakterze biznesowym.
Administratorem Państwa danych jest Flowair Głogowski i Brzeziński Sp.J. z siedzibą przy ul. Chwaszczyńskiej 135, 81-571 Gdynia, telefon +48 58 627 57 20, e-mail info@flowair.pl
Dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, wyłącznie we wskazanych celach. Dane mogą być również przetwarzane we własnym interesie Administratora, takim jak konserwacja i zabezpieczenie infrastruktury informatycznej czy ochrona przed oszustwem lub wyłudzeniem. Odbiorcami Państwa danych będą pracownicy Administratora, stali podwykonawcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i należący do struktury organizacyjnej Administratora, a ponadto dostawcy usługi poczty elektronicznej i wewnętrznego systemu CRM, wykorzystywanego przez Administratora. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na otrzymanie zestawu dokumentacji, dane osobowe zostaną usunięte przez Administratora niezwłocznie po wysłaniu zestawu dokumentów oraz uzyskaniu potwierdzenia od adresata, że dokumentacja dotarła w całości. W razie niemożności przesłania dokumentacji z uwagi na błędny adres lub konfigurację infrastruktury po stronie adresata, dane zostaną usunięte po 30 dniach od ich zebrania. W podobnym terminie dane zostaną usunięte, gdy Administrator samodzielnie zadecyduje o nieprzesyłaniu dokumentacji. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na zainicjowanie kontaktu o charakterze biznesowym, dane będą przetwarzane aż do wygaśnięcia tego kontaktu – chyba że pojawią się inne przesłanki bądź okoliczności, które spowodują wydłużenie terminu przydatności danych osobowych, a o których będziemy informowali Państwa na bieżąco. Dane osobowe są przez Państwa podawane dobrowolne, nie jest to wymóg ustawowy i nie wiąże się z jakąkolwiek umową. Należy jednak zwrócić uwagę, że bez podania ww. danych nie jest możliwe skomponowanie i przesłanie dokumentacji ani efektywne nawiązanie relacji o charakterze biznesowym.
Pragniemy poinformować Państwa, że mają Państwo:
• prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• prawo do żądania od Administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na Państwa temat;
• prawo do przenoszenia danych;
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – polskiego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska, tel. +48 606 950 000, skrzynka podawcza: https://ewnioski.biznes.gov.pl/suppliant/id/0000/wniosek,45).
W trakcie przetwarzania Państwa danych osobowych, nie będziemy stosowali zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).
* Pola wymagane
Używasz przeglądarki Internet Explorer w wersji 9.0 lub starszej. Do poprawnego przeglądania naszej strony internetowej zalecana jest najnowsza wersja tej przeglądarki, którą możesz pobrać tutaj.
Facebook LinkedIn sticker YouTube Strefa projektanta
;