Hale produkcyjne Kaczmarek Electric S.A

Typ obiektu – hale produkcyjne Kaczmarek Electric S.A

Potrzeba klienta – dostarczenie wydajnego systemu grzewczo-wentylacyjnego dla dwóch hal produkcyjnych. Dodatkowo ogrzanie specjalnej strefy akumulatorów, w której nie można zastosować standardowych aparatów grzewczych oraz zabezpieczenie otworów bramowych przed stratami ciepła.

Zastosowane urządzenia – w istniejącej hali zamontowano 3 jednostki wentylacyjne z odzyskiem ciepła OXeN–X2–N–1.2–V. W projektowanej hali zamontowano 6 jednostek wentylacyjnych  z odzyskiem ciepła OXeN–X2–W–1.2–V, 10 destratyfikatorów LEO D, 4 nagrzewnice wodne LEO FB 45, 1 nagrzewnice wodną LEO EX 45 oraz 1 kurtynę bramową ELiS G1-W-200 i 1 kurtynę bramową ELiS G1-N-200.

Opis instalacji i powody wyboru – Kaczmarek Electric to hurtownia ukierunkowana na sprzedaż wyrobów z zakresu automatyki przemysłowej i podstawowego asortymentu elektrycznego.  Dynamiczny rozwój firmy na rynku polskim
i zagranicznym spowodował konieczność rozbudowania hali produkcyjnej oraz modernizacji istniejącej części obiektu.
W celu zapewnienia ogrzewania i wentylacji początkowo zaproponowano aparaty grzewczo-wentylacyjne z komorami mieszania czyli wentylację mechaniczną bez odzysku ciepła. Jednak urządzenia te nie były w stanie pokryć całego zapotrzebowania cieplnego. Ich użycie wymagałoby również kosztownej rozbudowy  kotłowni, zastosowania wentylatorów wyciągowych oraz innych elementów zwiększających koszt inwestycyjny oraz eksploatacyjny.  
W związku z tym inwestor zdecydował się na prostsze rozwiązanie i zastosowanie bezkanałowych jednostek odzysku ciepła OXeN. Decyzja ta wynikała nie tylko z przepisów prawnych mówiących o konieczności odzysku ciepła
z powietrza wentylacyjnego ale również z rachunku ekonomicznego.

Hala istniejąca:

W obecnej hali produkcyjnej, w której ciepło dostarczane jest przez nagrzewnice wodne LEO FL, system uzupełniono
o jednostki odzysku ciepła OXeN w wersji „zimnej” bez funkcji grzania. Zapotrzebowanie na moc grzewczą w tej części obiektu wyznaczono na poziomie 100 kW (60kW straty ciepła przez przegrody oraz 40kW straty ciepła związane
z wentylacją). Dzięki zastosowaniu jednostek OXeN, które zapewniają odzysk ciepła możliwe było odzyskanie mocy  na poziomie 27,6 kW. W ten sposób zapotrzebowanie z 100kW jakie wyznaczono na początku zmalało do poziomu 72,4 kW. Mniejsze zapotrzebowanie na moc grzewczą spowodowało znaczne oszczędności inwestycyjne i eksploatacyjne. Dzięki temu możliwy był zakup mniejszej, tańszej kotłowni oraz uzyskanie dodatkowej powietrzni jaką należałoby przeznaczyć na kotłownie. Ponad to uzyskano również mniejsze użycie mocy elektrycznej, brak konieczności zastosowania wentylatorów dachowych co wiązało się z kosztownymi obróbkami blacharskimi dachu oraz tańszą instalację elektryczną.

W celu dostarczenia ciepła w części akumulatorów zastosowano nagrzewnice wodą w wersji przeciwwybuchowej LEO EX. Aparat ten przeznaczony jest do pracy w strefach zagrożonych wybuchem Z-2, w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy i ich oparów z grupy wybuchowości IIB o klasie temp. T3.

Hala projektowana:

W związku z tym, że jest to część budowana od podstaw , do ogrzania i wentylacji zamontowano jednostki odzysku ciepła OXeN z dodatkowym poddrzewem powietrza nawiewanego wodnym wymiennikiem ciepła. Zapotrzebowanie cieplne w tej części budynku wyznaczono na 150 kW (70 kW straty ciepła przez przegrody. oraz  80 kW straty ciepła związane z wentylacją). Moc odzysku ciepła z jednostek OXeN to 48 kW, tym samym zapotrzebowanie cieplne zmalało do 102 kW. Rozwiązanie to pozwoliło, tak jak w przypadku hali istniejącej, na oszczędności inwestycyjne
i eksploatacyjne.

Aby w pełni pokryć zapotrzebowanie cieplne obiektu, system uzupełniono o nagrzewnice wodne LEO FB w wersji modulowanej. Sterowanie modulowane zapewnia automatyczne dostosowanie mocy grzewczej aparatów do aktualnego zapotrzebowania na ciepło co również wpływa na obniżenie kosztów eksploatacyjnych.

W celu zabezpieczenia otworów bramowych przed stratami powietrza użyto kurtyny powietrzne ELiS G w montażu pionowym. Ze względu na częste otwieranie bram najefektywniejszym rozwiązaniem było zastosowanie kurtyny
w wykonaniu wodnym (grzanie) na dole, oraz kurtyny zimnej (tylko powietrze) na górze tak aby zapewnić odpowiedni komfort cieplny osobom pracującym w tej strefie. Sterowanie realizowane jest za pomocą regulatora współpracującego z czujnikiem drzwiowym.

Dla efektywniejszego dostarczenia powietrza ogrzanego do strefy przebywania ludzi zastosowano destratyfikatory powietrza LEO D. Przeciwdziałają one gromadzeniu ciepłego powietrza w górnych częściach pomieszczenia. Zaleca się montaż tego urządzenia w halach przekraczających wysokość 4 m. Obniżenie gradientu temperaturowego dzięki LEO D może wynosić nawet 2,5°C na 1 m wysokości. 


Multimedia

Używasz przeglądarki Internet Explorer w wersji 9.0 lub starszej. Do poprawnego przeglądania naszej strony internetowej zalecana jest najnowsza wersja tej przeglądarki, którą możesz pobrać tutaj.
Facebook LinkedIn sticker YouTube Strefa projektanta
;