bush

System flowair

Idea

Naszym zadaniem było zaprojektowanie funkcjonalnego połączenia, oferowanych przez nas produktów w jeden system. W oparciu o integrujący wszystkie funkcje sterownik dotykowy, uzyskaliśmy łatwy, intuicyjny dostęp do ich funkcjonalności.

Nowoczesny interface to układ czytelnych ikon poszczególnych funkcji umieszczonych ergonomicznie w programie sterującym. Jednocześnie możemy zarządzać  podstawowymi możliwościami jak i bardzo zaawansowanymi możłiwościami systemu. W efekcie nadaliśmy nową wartość produktom, które potrafią ze sobą współdziałać.  

 

 

bush

POZNAJ SYSTEM FLOWAIR

SYSTEM FLOWAIR to inteligentny system
zarządzania pracą urządzeń grzewczo
– wentylacyjnych. Dzięki nowatorskim
algorytmom pracy jego zastosowanie
(nawet do już istniejących na obiekcie
instalacji) pozwala zwiększyć funkcjonalność,
efektywność i energooszczędność instalacji.

 

SYSTEM FLOWAIR tworzą moduły sterujące,
które są elementami wykonawczymi, czujniki
pełniące rolę elementów pomiarowych (np.
temperatury, wilgotności) oraz mózg operacji –
inteligentny sterownik z wyświetlaczem
dotykowym T-box.

17.5
17.5
Destratyfikator
Nagrzewnica
Krok 1 uruchomienie destryfikatorów w celu zbicia ciepła

Krok 2 uruchomienie nagrzewnic w celu podniesienia temperatury w hali do wartości zadanej i zapewnienie komfortu cieplnego.

Dowiedz się więcej

PRZETESTUJ SYSTEM

Integracja wszystkich urządzeń z oferty FLOWAIR
w jeden SYSTEM umożliwia zarządzanie ich
parametrami pracy i zapewnia ich współdziałanie.
Teraz ogrzewanie i wentylacja obiektu stają się
jeszcze bardziej efektywne. Dzięki inteligentnemu
sterownikowi T-box, obsługa wszystkich urządzeń
możliwa jest z jednego miejsca.

Obniż temperature Podnieś temperature
T-box
- Intelignetny sterownik
z wyświetlaczem dotykowym
Sprawdź co się stanie,
gdy zwiększysz
temperaturę zadaną!

WSPÓŁDZIAŁANIE I INTEGRACJE

Sterownik T-box zapewnienia współdziałanie i integrację urządzeń z różnych grup produktowych (wentylacyjne, chłodzące, grzewcze, których czynnikiem może być woda, gaz czy prąd elektryczny). 

Sterownik T-box, nie ogranicza użytkownika, dając mu możliwość spersonalizowania funkcji SYSTEMU do swoich potrzeb, poprzez rozbudowę lub uproszczenie wielu funkcji.

SYSTEM FLOWAIR to nowy wymiar sterowania pracą urządzeń, dzięki umożliwieniu komunikacji między nimi. Wymiana informacji o parametrach pracy, aktualnym statusie urządzenia czy awarii pozwala na efektywniejsze utrzymanie założonych warunków komfortu cieplnego w obiekcie i oszczędzanie energii.

Poznaj funkcje systemu
Inteligentne ogrzewanie
Inteligentne ogrzewanie wykorzystujące zgromadzone nadwyżki ciepła w budynku (np. w górnych warstwach pomieszczenia czy też ciepło uzyskane podczas procesów technologicznych).
Efektywny system
Efektywne systemy ograniczające straty ciepła w budynku (np. przez dynamiczne zabezpieczenie drzwi kurtynami powietrznymi czy odzysk energii cieplnej z powietrza usuwanego z pomieszczenia).
Jakość powietrza
Utrzymanie odpowiedniej jakości powietrza w pomieszczeniu dostosowanej do potrzeb budynku i użytkownika (np. kontrola temperatury, poziomu C02, wilgotności powietrza).
Monitoring temperatury
Stały monitoring temperatury obiektu zapobiegający nadmiernemu spadkowi temperatury (np. ochrona przed zamarznięciem urządzeń czy uszkodzeniem wrażliwego towaru).