Destratifikátor

Nižší hustota teplého vzduchu způsobuje stoupání teplého vzduchu vzhůru. Úkolem destratifikátorů je působit proti tomuto jevu tím, že přesměrovávají teplý vzduch zpět do pobytové zóny. Omezují tak ztráty tepla a jeho přenos přes střechu.

Ve vysokých místnostech je nárůst teploty vzduchu o 1 ° C na každý metr. To má za následek situaci, ve které je teplota nad pobytovou zónou mnohem vyšší. Použití destratifikátorů umožňuje vyrovnat teplotní gradient a snížit tepelné ztráty přes střechu.

Použití destratifikátoru přináší výhody v místnostech s výškou nad 6 m. V těchto budovách je často velký teplotní gradient vzduchu v místnosti a tím i velké tepelné ztráty střechou.

Destratifikátory samy o sobě nejsou zdrojem tepla, ale doplňují topný systém, který se z teplovzdušných jednotek skládá. Destratifikátory zabraňují hromadění teplého vzduchu pod stropem místnosti. Směřují jej zpět do pobytové zóny a tím snižují nutnou dobu provozu topného systému.

Destratifikátory LEO DT 2 a DT 2,2 jsou vybaveny termostatem, který automaticky zapne přístroj, když okolní teplota stoupne nad nastavenou teplotu.

V případě použití regulátoru T-box, který umožňuje pracovat v automatickém režimu destratifikace, postačují jednotky  LEO D 2 nebo LEO D 2,2 a řídící systém DRV, který zahrnuje stropní čidlo teploty PT-1000 jako standardní vybavení.

Je možné připojit další teplotní čidlo PT-1000 pro měření teploty v pobytové zóně. Měření této teploty může být také pomocí vestavěného čidla teploty v regulátoru T-box.

Úkolem regulátoru je zapnout destratifikátor ve chvíli, kdy se teplý vzduch začne shromažďovat v horních oblastech místnosti nebo okolní teplota stoupne nad nastavenou teplotu. To znamená, že teplotní čidlo třeba instalovat v úrovni destratifikátoru.

Regulátor může být instalován ve spodní zóně místnosti, ale v takovém připadě musi být vybavem externim teplotnim čidlem, které bude umístěno v blízkosti destratifikátoru.

V případech regulace pomocí T-box a v automatickém režimu destratifikace, pracuje systém jako funkce teplotního rozdílu mezi stropem a zónou pobytu.

Rychlost proudění vzduchu destratyfikátoru lze upravit pomocí regulátoru otáček. Toto řešení se požívá na různé montážní výšky a určuje rychlost přívodního vzduchu do pobytové zóny.

Režim auto destratifikace, který je k dispozici s použitím regulátoru T-box, je založen na rozdílu teplot mezi vzduchem hromadícím se pod stropem a teplotě vzduchu v zóně pobytu.

Pokud je rozdíl větší než nastavený v regulátoru (např. 5K), začne destratifikátor vhánět horký vzduch dolů. To bude probíhat po dobu nastavenou na regulátoru (např. 2 minuty). Pokud po 2 minutách bude teplotní rozdíl mezi stropem a zónou pobytu stále více než 5K, teplovzdušná jednotka automaticky zahájí činnost a začne ohřívat místnost. Režim auto destratifikace se spustí pouze tehdy, když bude teplota v místnosti nižší než teplota nastavená na termostatu v regulátoru T-box.

Używasz przeglądarki Internet Explorer w wersji 9.0 lub starszej. Do poprawnego przeglądania naszej strony internetowej zalecana jest najnowsza wersja tej przeglądarki, którą możesz pobrać tutaj.
;