Teplovzdušné jednotky

Ano, teplovzdušné jednotky Flowair LEO FB 10 až 65 mohou být použity pro chlazení.

Jednotky  typu 25/45/65 mají kondenzátní vaničku integrovanou v opláštění, pro jednotky typu 10/20/30 je externí kondenzátní vanička k dispozici jako volitelné příslušenství. Je třeba dodat, že při použití teplovzdušných jednotek v režimu chlazení se může vyskytnout vlhkost ve formě odkapávajících kapiček z výměníku tepla. Chcete-li zabránit jejich stahování vzduchem proudícím přes výměník do prostoru, snižte rychlost ventilátoru a pokud je to možné, zvyšte teplotu přívodní vody tak, aby docházelo ke kondenzaci v co možná nejnižší míře.

Při požadavku na použití jednotek Flowair LEO FB 10 až 65 pro chlazení nás prosím kontaktujte, abychom při návrhu společně zohlednili specifika dané instalace.

Všechny teplovzdušné jednotky Flowair mohou pracovat s tepelnými čerpadly. Vzhledem k obvykle nízké teplotě topného média, které pochází z tepelného čerpadla, doporučujeme použití jednotek s vyšším topným výkonem, např. LEO FB 65.

Hlavním faktorem při výběru teplovzdušné jednotky Flowair by měl být požadavek na topný výkon a dosah proudu vzduchu. Pokud jsou tyto již stanoveny, můžeme uvažovat o dalších aspektech. Častým faktorem při výběru jednotek jsou i náklady na investice.
Teplovzdušné jednotky LEO typ M jsou vybaveny ventilátorem s EC motorem, s plynulou regulací 0-100%. Rovněž umožňují snížit spotřebu elektrické energie až o 50%.
Navíc dávají větší pohodlí při používání díky přesnější regulaci teploty místnosti a tiššímu provozu.
Pokud není vyžadována plynulá regulace jako nutný standart, je dobrou volbou jednotka typu V, která je vybavena ventilátorem s 3 – rychlostním motorem.
Výběr teplovzdušných jednotek Flowair také závisí na druhu objektu ve kterém mají být použity. V budovách s vysokou úrovní estetiky je nejlepší použít jednotky LEO FS s moderním designem. V budovách, kde je vysoká vlhkost, prach a korozivní prostředí, LEO AGRO s krytím IP66. V případě prostředí s nebezpečím výbuchu jednotky LEO EX , pro potravinářský průmysl jednotky LEO INOX s opláštěním z nerezové oceli.
Velmi častým požadavkem je také potřeba současně přivádět čerstvý vzduch. Pak je řešením použití směšovací komory - LEO KMFB.

Má-li teplovzdušná jednotka sloužit současně pro přívod čerstvého vzduchu, doporučujeme ji použít pouze jako jednosměrnou ventilaci, tedy bez současného použití odtahového ventilátoru tak, aby bylo zapojení v souladu s nařízením Komise EU č. 1253/2014 (Ecodesign

Pro teplovzdušné jednotky Flowair LEO FB s EPP opláštěním je maximální teplota topného media 120°C. Pro teplovzdušné jednotky Flowair LEO FB, LEO AGRO, LEO INOX, LEO EX s ocelovým opláštěním je maximální teplota topného media 130°C.

Avšak maximální teplota okolního vzduchu je:

* 60ºC - LEO FB 25/45/65, LEO INOX, LEO AGRO
* 50ºC - LEO FB 10/20/30, LEO FS, LEO EX
* 40ºC - LEO EL

Ano, opláštění u jednotky LEO FS je vyrobeno z antistatické umělé hmoty ABS, která pokrývá všechna spojení pro instalaci.

Montážní konzole součástí dodávky teplovzdušné jednotky LEO FS. Umožňuje instalaci bez přídavných prvků. 

Teplovzdušné jednotky Flowair typu M používají ventilátor s elektronicky komutovaným motorem. Nahrazením komutátoru elektronikou, odstraněním skluzu a snížením ztrát spojených s konstrukcí ventilátoru, se zvýší účinnost ventilátoru až na 95%. Díky tomu maximální příkon motoru ventilátoru nepřesahuje 60 W. Navíc ventilátor má zabudovaný regulátor otáček, takže je možné je plynule měnit v rozsahu 0-100%. Použití EC motorů ventilátorů nabízí další výhody, jako jsou: nižší náklady na provoz, větší comfort, tichý chod a přesnější udržování nastavené teploty.

Jednotka LEO AGRO má nejlepší využití v budovách, kde je vysoká vlhkost, prach a korozivní prostředí. Tato jednotka má mnoho konstrukčních řešení, které zvyšují její bezpečnost a ochranu proti předčasnému zničení. Ventilátor se stupněm ochrany IP66 a lopatky z umělé hmoty, minimalizují rizika poškození v důsledku vlhosti. Epoxidovaný výměník tepla s vysokou odolností proti amoniaku. Zvyšená vzdálenost mezi žebry omezuje zanášení výměníku nečistotami a usnadňuje jeho čištění. Použité lamely jsou tlustší a tužší a díky tomu je možné je čistit stlačeným vzduchem nebo vodou pod nízkým tlakem bez poškození výměníku tepla. Zadní deska, která obsahuje ventilátor je připevněna k jednotce křídlovými maticemi. Toto řešení umožňuje snadné a rychlé vyjmutí ventilátoru bez použití dalšího nářadí. Vypouštěcí zátka se nachází v dolní části skříně.

Kombinací směšovací komory KM a teplovzdušné jednotky LEO FB 10 až 95 může být zajištěna dodávka správného množství čerstvého a ohřátého vzduchu do budovy. K dispozici je také kompletní řídící systém, který řídí směšovací komoru a ochranu proti zamrznutí.

Ne, jednotka LEO EL nemá ATEX osvědčení nutné pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Konfuzory by měly být použity s cílem zvýšit dosah proudu vzduchu jednotek LEO FB 25/45/65 při jejich podtsropní instalaci. Jejich použití zvyšuje rychlost proudění vzduchu a tím I jeho dosah. Další možností, která je vhodná I pro nástěnnou instalaci, je použití indukčních žaluzií.

Ano, teplovzdušné jednotky Flowair mohou pracovat ve vertikální poloze, vodorovné poloze nebo pod různými úhly. Výjimkou je jednotka LEO FS, kterou je možné vzhledem k integrované konzoli instalovat pouze na svislých plochách stejně jako jednotku LEO EL. Pro instalaci jednotky LEO FB je nejlepší použít "3D instalační konzoli" určenou pro tento účel. Ta umožňuje instalaci jak na svislé a vodorovné plochy v místnosti, tak na sloupy a pilíře. Díky tomu je tedy možné i umístění jednotek ve svislém nebo vodorovném směru, v úhlu 30 °, 45° nebo 90° a následně jednotkou otáčet kolem své osy v úhlu 170 °.

Všechny jednotky s vodním výměníkem (vyjma LEO FS a LEO EL) také mohou pracovat vodorovně s výstupem směrem k spodní části místnosti. Za účelem přizpůsobení směru proudění vzduchu jsou vzduchové lopatky nastavitelné u všech jednotek Flowair LEO.

V případě teplovzdušných jednotek Flowair mohou být použity roztoky ethylenglykolu a propylenglykolu. Přidání glykolu snižuje jmenovitý topný výkon jednotky v závislosti na typu použitého glykolu a jeho koncentraci v roztoku.

Używasz przeglądarki Internet Explorer w wersji 9.0 lub starszej. Do poprawnego przeglądania naszej strony internetowej zalecana jest najnowsza wersja tej przeglądarki, którą możesz pobrać tutaj.
;