Nejčastější závady

Důvodem může být přítomnost vzduchu v tepelném výměníku.

Je to způsobeno konstrukcí žeber tepelného výměníku. Toto kompenzují vzduchové lamely, kterými můžeme proudění vzduchu usměrnit.

Za správnou funkci jednotek a clon je zodpovědný uživatel. Doporučuje se zkontrolovat jednotky i clony před každou topnou sezónu.

Doporučuje se čištění vnitřních částí jednotky ( výměník tepla a ventilátor) pomocí stlačeného vzduchu tak, že jsou nečistoty eliminovány směrem ven. Části, ke kterým je snadný přístup, je dobré čistit měkkým hadříkem. Pravidelné čištění má významný vliv na životnost jednotky a její správnou funkci.

ednotka fouká chladný vzduch v důsledku nepravidelného rozložení tepla na povrchu vodního výměníku.

Příliš nízký průtok topného média způsobuje rychlý pokles teploty média, což má za následek nižší teploty výstupního vzduchu a nesprávnou funkci topného systému (velký rozdíl mezi teplotou vstupní a výstupní vody).

Ujistěte se, že napájení ventilátoru je připojeno do příslušných elektro konektorů na jednotce.

Ventilátor jednotky LEO EL se vypne, jakmile teplota topných článků klesne na odpovídající úroveň. Je to ochrana proti nadměrnému přehřátí, která prodlužuje životnost celého zařízení.

jakmile teplota topných článků klesne na odpovídající úroveň.

Červená kontrolka na opláštění označuje nadměrné nečistoty ve filtrech LEO KM. Nadměrné množství nečistot ve filtru vypne topná tělesa a je signalizováno kontrolkou osvětlení na spodní straně opláštění. Chod ventilátoru není přerušen.

Samozřejmě, kabel mezi jednotkou a regulátorem může být prodloužen. Regulátor je k jednotce připojen kabelem o průřezu  7x1mm2 a délce 5 m jako standard. Pokud je kabel prodloužen mějte na paměti, že by měl mít příslušné parametry a měl by být připojen podle schémat obsažených v návodu k použití.

Měli byste odpojit dodávku topného média (vstup a výstup), pak otevřete jednotku a vyměňte výměník tepla. Výměna by měla být provedena pomocí autorizovaného servisu Flowair.

Używasz przeglądarki Internet Explorer w wersji 9.0 lub starszej. Do poprawnego przeglądania naszej strony internetowej zalecana jest najnowsza wersja tej przeglądarki, którą możesz pobrać tutaj.
;